Специалисти

 Начало / Специалисти
<strong>Д-р Радостина Симеонова, дм<br /><i>Физиотерапия, рехабилитация и хомеопатия</i></strong>
 • Д-р Радостина Симеонова, дм
  Физиотерапия, рехабилитация и хомеопатия

Утвърден специалист по физиотерапия и рехабилитация. Извършва прегледи и хомеопатични консултации за деца и възрастни. Има богат опит в областта на лазертерапията, мануалната терапия, кинезитерапията и рефлексотерапията.

<strong>Д-р Иван Чирпъков<br /><i>Ортопедия и травматология</i></strong>
 • Д-р Иван Чирпъков
  Ортопедия и травматология

Извършва диагностика и лечение на всички травматологични и ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат. Осъществява диагностична и терапевтична пункция на стави, вагинотомия, инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство.

<strong>Д-р Мариета Пейчева-Стоицова<br /><i>Нервни болести</i></strong>
 • Д-р Мариета Пейчева-Стоицова
  Нервни болести

Специалист по нервни болести, осъществява доплерова сонография на съдове. Извършва консултации, свързани със социално значими и редки неврологични заболявания.

<strong>Д-р Лиляна Грозданова<br /><i>Медицинска генетика</i></strong>
 • Д-р Лиляна Грозданова
  Медицинска генетика

Има дългогодишна практика като генетик и неонатолог. Извършва генетични консултации, насочване за диагностично уточняване, проследяване на пациента и неговото семейство.

<strong>Д-р Жаклин Апиосян<br /><i>Aкушерство и гинекология, фетална медицина </i></strong>
 • Д-р Жаклин Апиосян
  Aкушерство и гинекология, фетална медицина

Специалист по доплерова диагностика при рискова бременност; ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията; фетална медицина; колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка; хистероскпия с диагностично и оперативна насоченост в гинекологията; лапароскопия в гинекологията.

<strong>Проф. д-р Румен Стефанов, дм<br /><i>Социална медицина и здравен мениджмънт</i></strong>
 • Проф. д-р Румен Стефанов, дм
  Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалист по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Извършва консултации по промоция на здравето, методика на научните изследвания, дизайни за епидемиологични проучвания и клинични изпитвания при редки заболявания.

<strong>Милена Велинова<br /><i>Психолог</i></strong>
 • Милена Велинова
  Психолог

Специалист по психология в ранна детска възраст. Работи с метода на когнитивно - поведенческа психотерапия съвместно родител - дете. Спомага за щастливото и уверено функциониране на детето и неговите близки.

<strong>Румяна Молева<br /><i>Рехабилитатор</i></strong>
 • Румяна Молева
  Рехабилитатор

Дългогодишен опит в рехабилитацията при редки заболявания, инсулти, раздвижване при следоперативни състояния, рехабилитация при неврологични и ортопедични заболявания.

<strong>Мунзер Ал Фаръм<br /><i>Рехабилитатор</i></strong>
 • Мунзер Ал Фаръм
  Рехабилитатор

Рехабилитация при заболявания на нервна система, гръбначни изкривявания и заболявания на опорно-двигателния апарат

<strong>Георги Ганев<br /><i>Рехабилитатор</i></strong>
 • Георги Ганев
  Рехабилитатор

Рехабилитация при заболявания на нервна система, гръбначни изкривявания и заболявания на опорно-двигателния апарат

<strong>Георги Райчев<br /><i>Масажист</i></strong>
 • Георги Райчев
  Масажист
<strong>Ванеса Пенчева<br /><i>Медицински секретар</i></strong>
 • Ванеса Пенчева
  Медицински секретар
<strong>Теодора Писарева<br /><i>Медицински секретар</i></strong>
 • Теодора Писарева
  Медицински секретар
<strong>Емилия Минчева<br /><i>Санитар</i></strong>
 • Емилия Минчева
  Санитар
<strong>Евелина Попова<br /><i>Координатор</i></strong>
 • Евелина Попова
  Координатор