Условия за ползване

 Начало / Условия за ползване
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Всяка медицинска или здравна информация от сайта на Медицински център „Раредис“ (http://medical.raredis.org) е подготвена от квалифицирани специалисти със завършено медицинско образование. Информацията се предоставя с цел да допълни, а не да замени взаимоотношенията съществуващи между пациентите-посетители на сайта и техния личен лекар. Поверителността на личните данни на всеки посетител на сайта (без значение пациент/роднина на пациент, медицинско лице или др.) на МЦ „Раредис“ (http://medical.raredis.org), включително тяхната самоличност са защитени. Информацията, съдържаща се в личните данни е защитена и съхранена в конфиденциална база данни съгласно законовите изискванията за защита на личните данни в България.
МЦ „Раредис“ е проект и изпълнение на Българската Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) – неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ в България през 2003 г.

ЗА КОНТАКТИ

Медицински център „Раредис“
ж.к.“Тракия“, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22 (до бл.176А)
4023, Пловдив
Тел. (032) 575 797
Мобилен: (+359) 895 537 271

Ел. поща: