ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

МЦ „Раредис“ е длъжен и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Вие имате право да отправите писмено заявление до нас, с което можете да искате:

  • потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас
  • актуализиране или поправяне на данни
  • да се обоснове законосъобразността на съхранението и обработването на личните Ви данни
  • да се забрани на Медицински център "Раредис" да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване
  • да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска, когато:

  • съответното лице изрично е дало съгласието си
  • източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация
  • във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова
  • е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон
  • са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни

МЦ „Раредис“ спазва конфиденциалността на данните на хората, използващи сайта и услугите. МЦ „Раредис“ събира лични данни единствено в случаите, когато те са доброволно предоставени за осъществяване на определена услуга. Събраната информация включва само контакти за връзка.

МЦ „Раредис“ се придържа към българското и европейското законодателство за защита на личните данни. Всяка лична информация, предоставена доброволно от потребителите на сайта, се пази в строга тайна и не се споделя с трети страни.

МЦ „Раредис“ събира анонимна информация за всяко посещение в сайта за технически и статистически цели.

Сайтът на МЦ „Раредис“ използва Google Analytics за анализ на посещенията на потребители. Google Analytics не събира никакви лични данни. За повече информация относно декларацията за поверителност и защитата на лични данни на Google Analytics, моля, натиснете тук.

За контакти

Медицински център Раредис
Адрес: ж.к.“Тракия“, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22 (до бл.176А) 4017 Пловдив, България
Тел:(032) 575 797, Моб. телефон:(+359) 895 537 271
Работно време:
Понеделник – Петък 08:00 – 19:00 | Събота и неделя: Почивни дни